Dowiedz się jak działa GPS Life

Jak to działa?

 • Poniższa prezentacja przedstawia zasadę działania obszarów bezpiecznych i powiadamiania opiekunów o ich przekroczeniu.
  • Bezpieczny Obszar. System GPS Life służy do monitorowania osób chorych i/lub niesamodzielnych. Wśród jego użytecznych funkcji jest możliwość definiowania przez opiekuna obszarów bezpiecznych, w których nic nie zagraża podopiecznemu – np. miejsce zamieszkania.
  • Przekroczenie obszaru. Poza obszarem bezpiecznym chory narażony jest na niebezpieczeństwo – może się zgubić, zapomnieć drogi powrotnej czy ulec wypadkowi. Dlatego przekroczenie przed niego wytyczonej granicy uruchamia procedurę alarmową.
  • Powiadomienie opiekuna. Po opuszczeniu obszaru bezpiecznego urządzenie wysyła do systemu GPS sygnał alarmowy. Serwer niezwłocznie informuje o tym fakcie opiekuna.
  • Odebranie alarmu. System wysyła do opiekuna wiadomość SMS z informacją o opuszczeniu przez podopiecznego obszaru bezpiecznego. Alarm odnotowany zostaje również w internetowym panelu systemu GPS Life.System wysyła do opiekuna wiadomość SMS z informacją o opuszczeniu przez podopiecznego obszaru bezpiecznego. Alarm odnotowany zostaje również w internetowym panelu systemu GPS Life.
  • Reakcja na alarm. Zaalarmowany opiekun może zalogować się do systemu i sprawdzić, gdzie aktualnie znajduje się podopieczny. Może również otrzymać wiadomość SMS z dokładną lokalizacją podopiecznego.
  • Szczęśliwy finał. Dzięki monitoringowi opiekun może łatwo dotrzeć do podopiecznego lub w inny sposób zapewnić mu pomoc. W ten sposób GPS Life zwiększa bezpieczeństwo osób chorych, a opiekunowi daje więcej swobody i spokoju.
 • Poniższa prezentacja przedstawia zasadę działania urządzenia pozwalającego na wezwanie pomocy za pomocą systemu GPS Life.
  • Poczuj się pewniej. Dzięki systemowi GPS Life rośnie bezpieczeństwo osób chorych i zagrożonych nagłym atakiem. Nosząc ze sobą urządzenie, mogą czuć się pewniej i spokojniej. System zapewnia monitoring ich lokalizacji, a także ułatwia wezwanie pomocy.
  • Nagły atak. W razie nagłego ataku każda sekunda może decydować o życiu i zdrowiu chorego. Wówczas z pomocą przychodzi GPS Life.
  • Alarm. Jednym z atutów urządzenia monitorującego jest jego prostota. By nadać sygnał alarmowy, wystarczy naciśnięcie jednego przycisku.
  • GPS Life w akcji. System odbiera sygnał alarmowy i niezwłocznie przekazuje go opiekunowi osoby chorej. Dla GPS Life żaden dystans nie jest przeszkodą!
  • Opiekun już wie. Opiekun otrzymuje SMS-a z sygnałem alarmowym. System GPS Life zapewnia informację o alercie, a także miejscu, w którym użyty został przycisk SOS.
  • Szybka pomoc. Znając lokalizację podopiecznego, opiekun może natychmiast pospieszyć z pomocą lub zaangażować do niej ludzi będących w pobliżu. Uratowanie chorego dla wszystkich oznaczać będzie happy-end!

Opieka nad osobą z zaburzeniami pamięci

Opieka nad osobą chorą, dotkniętą Alzheimerem to zadanie często ponad siły jednej osoby. GPS Life będące narzędziem zdalnego monitoringu daje chwilę wytchnienia opiekunom i zwiększa swobodę działania podopiecznego.

Jak to działa?

 • Osoba chora nosi ze sobą urzadzenie lokalizujące, które zdalnie komunikuje się z usługą i pozwala na zaalarmowanie opiekuna np. o wyjściu podopiecznego poza obszar bezpieczny. Obsługa systemu jest bardzo intuicyjna i nawet osoby niewiele mające do czynienia z internetem są w stanie w krótkim czasie dostosować jej działanie do swoich potrzeb.
 • Zaalarmowany opiekun (za pomocą SMS) może na bieżąco zlokalizować osobę chorą poprzez internet gdzie widzi monitorowane urządzenie na mapie lub wysyłając na specjalny numer SMSa o przykładowej treści "Gdzie jest Jan" (z telefonu komórkowego).
 • W odpowiedzi opiekun otrzymuje (również SMSem) ostatnią zarejestrowaną w urządzeniu lokalizację, która znacząco ułatwia odnalezienie zaginionej osoby.

 

Wzywanie pomocy

Część z urządzeń stosowanych do lokalizacji posiada przycisk alarmowy SOS. Użycie przycisku jeśli tylko urządzenie znaduje się w zasięgu sieci telefonii komórkowej skutkuje wysłaniem powiadomienia alarmowego np. do osób bliskich lub opiekunów.  

Jak to działa?

 • Osoba korzystająca z GPS Life nosi ze sobą urządzenie dzięki czemu jej pozycja jest regularnie monitorowana 
 • W sytuacji zagrożenia naciska przycisk alarmowy. GPS Life sprawia, że osoby jej bliskie (dodane do kontaktów powiadomień)  dostają powiadomienie o naciśnięciu przycisku i jej ostatnim zarejestrowanym położeniu.
 • Opiekunowie/bliscy wiedzą gdzie szukać swojego podopiecznego i mogą udzielić mu pomocy.

 

Zgłoś błąd na stronie