Innowacyjne rozwiązanie monitorujące dla osób starszych i chorych

Demencja

Bez względu na to czy spowodowane urazem mózgu, chorobą Alzheimera czy Parkinsona -  demencja (zwana też otępieniem) obniża sprawność umysłową.

Pomimo obiegowych opinii demencja nie jest normalnym objawem starzenia. Uważanie że czymś normalnym wśród osób chorych są objawy demencji działa na ich szkodę, bowiem odwraca uwagę opiekunów i samej osoby chorej od możliwej terapii.

Jednym z problemów z jakim borykają się osoby dotknięte otępieniem   są luki w pamięci, trudności w orientacji zarówno w czasie jak i przestrzenie. Chorzy potrafią się gubić w miejscach, które dotychczas doskonale znali i mają trudności w odnalezieniu drogi do domu.

Jednym ze sposób zapobiegającym zaginięciom chorym jest system zdalnego monitoringu osób GPS Life.

Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić

Zgłoś błąd na stronie